“2075: il clima che verrà” di Marion Milne. Sabato 5 dicembre alle 21.05 su Tv2000

Un documentario affascinante che porta il telespettatore a riflettere sull’importanza della salvaguardia e della custodia del Creato. Mescola fiction e documentario in modo convincente, denunciando le conseguenze catastrofiche che il riscaldamento globale potrà avere e lancia un messaggio chiaro: è giunto il momento di agire, ora..Nel 2075 tutte le peggiori previsioni fatte nel XX secolo sui cambiamenti climatici si sono avverate, con conseguenze spaventose per il nostro pianeta.

Lo scopriamo attraverso le storie di Julia, che lotta per mantenere il vigneto di famiglia; di Idri e Faouzi, in fuga dalla siccità che attanaglia il Sahara del Sud; di Niels, biologo tedesco in viaggio per incontrare un’esperta di biodiversità, di Lotte che combatte per l’approvazione di una Carta Internazionale per la Protezione della Terra.

CondividiShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0

Refsdalsupernovaen i fortid, nutid og fremtid

Billedet her, fra Hubble rumteleskopet, viser hvor Refsdalsupernovaen befinder sig i fortid, nutid og fremtid. Supernovaen selv ligger langt bag galaksehoben MACS J1149+2223.

Den øverste cirkel viser, hvor supernovaen ville have været synlig i 1995 (hvor den ikke blev observeret). Den nederste cirkel viser den galakse, som fungerede som linse for Refsdalsupernovaen, så der blev dannet fire billeder af den – og det blev observeret i 2014.

Den midterste cirkel viser, hvor det er forudset, at supernovaen dukker op igen sent i 2015 eller tidligt i 2016

Kilde:

NASA, ESA, S. Rodney (John Hopkins University, USA) and the FrontierSN team; T. Treu (University of California Los Angeles, USA), P. Kelly (University of California Berkeley, USA) and the GLASS team; J. Lotz (STScI) and the Frontier Fields team; M. Postman (STScI) and the CLASH team; and Z. Levay (STScI)

As aparições passada, presente e futura da supernova Refsdal

Esta imagem mostra as posições das aparições passada, presente e prevista no futuro da supernova Refsdal, situada por detrás do enxame de galáxias MACS J1149+2233. O círculo superior mostra a posição da supernova como poderia ter sido vista em 1995 (de facto, não foi observada). O círculo inferior mostra a galáxia que atua como lente gravitacional na supernova Refsdal dando origem a quatro imagens — uma descoberta realizada no final de 2014. O círculo do meio mostra a posição prevista do reaparecimento da supernova em finais de 2015 ou inícios de 2016.

Crédito:

NASA, ESA, S. Rodney (John Hopkins University, USA) and the FrontierSN team; T. Treu (University of California Los Angeles, USA), P. Kelly (University of California Berkeley, USA) and the GLASS team; J. Lotz (STScI) and the Frontier Fields team; M. Postman (STScI) and the CLASH team; and Z. Levay (STScI)

Das vergangene, gegenwärtige und zukünftige Erscheinen der Refsdal-Supernova

Dieses Bild des NASA/ESA Hubble Space Telescope zeigt die Positionen des vergangenen, gegenwärtigen und für die Zukunft vorhergesagten Erscheinens der Refsdal-Supernova hinter dem Galaxienhaufen MACS J1149+2223. Der oberste Kreis markiert die Position, an der die Supernova 1995 zu beobachten gewesen wäre (was tatsächlich aber nicht passiert ist). Der unterste Kreis zeigt die Galaxie, die als Gravitationslinse für die Refsdal-Supernova wirkt, wodurch die vier Bilder geformt werden können – eine Entdeckung von Ende 2014. Im mittleren Kreis soll die Supernova nach den Vorhersagen gegen Ende 2015 oder zu Beginn 2016 wieder erscheinen.

Herkunftsnachweis:

NASA, ESA, S. Rodney (John Hopkins University, USA) and the FrontierSN team; T. Treu (University of California Los Angeles, USA), P. Kelly (University of California Berkeley, USA) and the GLASS team; J. Lotz (STScI) and the Frontier Fields team; M. Postman (STScI) and the CLASH team; and Z. Levay (STScI)

The past, present and future appearances of the Refsdal supernova

This NASA/ESA Hubble Space Telescope image shows the positions of the past, present and predicted future appearances of the Refsdal supernova behind the galaxy cluster MACS J1149+2223. The uppermost circle shows the position of the supernova as it could have been seen in 1995 (but was not actually observed). The lowermost circle shows the galaxy which lensed the Refsdal Supernova to produce four images — a discovery made in late 2014. The middle circle shows the predicted position of the reappearing supernova in late 2015 or early 2016.

Credit:

NASA, ESA, S. Rodney (John Hopkins University, USA) and the FrontierSN team; T. Treu (University of California Los Angeles, USA), P. Kelly (University of California Berkeley, USA) and the GLASS team; J. Lotz (STScI) and the Frontier Fields team; M. Postman (STScI) and the CLASH team; and Z. Levay (STScI)

Pozorování z MUSE předpovídá opakované pozorování supernovy

ann15088-cs — Zprávy

25. listopadu 2015

Astronomové pozorovali přístrojem MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), který je umístěn na velkém dalekohledu ESO (VLT), aby využili životní šanci k pochopení masivních kup galaxií. Vůbec poprvé předvídají pozorovatelnou událost ve vzdáleném Vesmíru před tím, než k ní dojde.

Obrázky kupy galaxií MACS J1149+2223, pořízené Hubbleovým kosmickým dalekohledem (NASA/ESA HST) v listopadu 2014, odhalily vzdálenou explodující hvězdu – supernovu – která se nepodobá žádné před ní. Supernova, přezdívaná Refsdal[1], je první supernovou, která byla gravitačním čočkováním rozložena do čtyř různých obrazů. Tyto obrazy tvoří téměř dokonalý Einsteinův kříž okolo jedné galaxie z kupy.

Gravitační čočkování je důsledek Einsteinovy obecné teorie relativity. Článek s rovnicemi, který úplně změnil naše chápání gravitace, byl publikován dvacátého páteho listopadu 1915, právě před sto lety.

Důležitá pozorování přesně určených vzdáleností ke galaxiím v oblasti MACS J1149+2223 byla pořízena pomocí MUSE na začátku roku 2015. Umožnila astronomům modelovat mnohem přesněji rozložení hmoty uvnitř obrovité kupy. To vedlo k několika předpovědím, kdy a kde se objeví další obraz vzdálené supernovy – přehrání události na největší obrazovce, kterou si dokážete představit.

Světlo, které tvoří násobné (vícečetné) obrazy supernovy, putuje k Zemi různými cestami, a proto se tyto obrazy objevují na různých místech oblohy v různou dobu.

Pomocí všech dat z MUSE, zkombinovaných s pozorováními z HST, předpověděl tým astronomů pod vedením Claudia Grillo (Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Dánsko), že další objevivší se obraz supernovy bude nejlépe pozorovatelný mezi březnem a červnem 2016, s možnou první detekcí už před koncem roku 2015. Předpověděli nejenom, kde a kde bude možno supernovu znovu pozorovat, ale také jak jasná asi bude.

HST je teď pravidelně natáčen ke kupě s nadějí, že zachytí tento jedinečný úkaz, čímž také podrobí astronomické modely důkladnému testu.

Tato pozorování jednak ukazují, jak důležitou roli hrají MUSE a VLT při průzkumu vzdáleného Vesmíru, jednak zdůrazňují důležitost spolupráce mezi kosmickým dalekohledem HST a pozemními observatořemi.

Poznámky:
[1] Je pojmenování po zemřelém norském astronomovi Sjuru Refsdalovi, který byl průkopníkem ve studiu gravitačních čoček.

Odkazy

Vědecký článek (Grillo et al)
Související vědecký článek (Jauzac et al)
Související vědecký článek (Treu et al)
Související vědecký článek (Karman et al)
Související oznámení z HST

MUSE:n havainnot ennustavat hyvin harvinaisen supernovan uudelleen kirkastumisen

ann15088-fi — Tiedote

25. marraskuuta 2015

Tähtitieteilijät ovat käyttäneet havaintolaitetta “Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE)”, mikä on kiinnitetty ESO:n Paranalin observatoriolla olevaan VLT-kaukoputkeen. Havainnot liittyvät ainutkertaiseen mahdollisuuteen testata miten hyvin ymmärrämme massiivisten galaksien ominaisuuksia. Tähtitieteilijät tekevät ensimmäistä kertaa ennustuksen mitä tulee tapahtumaan kaukaisessa Universumissa ennen ilmiön havaitsemista.

Galaksijoukon MACS J1149+2223 kuvat, mitkä otettiin NASA/ESA Hubble-avaruuskaukoputkella marraskuussa 2014, paljastivat kaukaisen räjähtävän tähden (supernovan), minkä kaltaista ei ennen oltu havaittu. Lempinimeltään Refsdal [1] on ensimmäinen supernova, mikä on jakautunut neljään erilliseen kuvaan gravitaatiolinssi-ilmiön vuoksi muodostaen miltei täydellisen Einsteinin ristin yhden galaksijoukon galaksin ympärille.

Gravitaatiolinssi on Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian ennustama ilmiö. Artikkeli, missä esiteltiin yhtälöt, jotka muuttivat meidän käsityksemme gravitaatiosta julkaistiin 25.11.1915, eli tasan vuosisata sitten.

MACS J1149+2223:n alueella olevien galaksien etäisyyksien määrittämiseen tarvittavat havainnot tehtiin MUSE:lla tammikuussa 2015. Näiden avulla tähtitieteilijät pystyivät mallintamaan tämän hirviömäisen galaksijoukon aineen jakauman tarkemmin kuin koskaan ennen. Tämän avulla kaukaisen supernovan uuden kuvan sijainnille ja ajankohdalle on pystytty laskemaan useita ennustuksia.

Koska valo, mikä muodostaa supernovan moninkertaisen kuvan, kulkee eripituisia matkoja Maahan, niin ne näkyvät taivaalla eripaikoissa eriaikaan.

Käyttämällä kaikkea saatavilla olevaa MUSE dataa yhdessä Hubblen havaintojen kanssa Claudio Grillon (Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Instituutti, Kööpenhaminan yliopisto, Tanska) vetämä tähtitieteilijöiden tiimi on ennustanut, että tuleva uudelleenkirkastuminen tapahtuu maaliskuun ja kesäkuun välillä 2016, sekä mahdollinen ensimmäinen havainto saataisiin ennen vuoden 2015 loppua. Sijainnin ja ajankohdan lisäksi he pystyvät myös ennustamaan kuinka kirkas kohde tulee olemaan.

Hubble avaruuskaukoputki suunnataan säännöllisesti galaksijoukkoa kohti toiveissa tämän kerran elämässä eteen tulevan ilmiön havaitseminen. Tämä asettaa tähtitieteilijöiden mallit äärimmäiseen testiin.

Nämä havainnot tuovat esille MUSE:n ja VLT:n keskeisen roolin kaukaisen Universumin tutkimuksesssa, sekä osoittavat miten tärkeää yhteistyö Hubblen ja Maan päällä olevien kaukoputkien välillä on.

Lisähuomioita

[1] Nimetty edesmenneen Norjalaisen tähtitieteilijä Sjur Refsdalin mukaan, kuka oli gravitaatiolinssien tutkimuksen pioneereja.

Linkit

Yhteystiedot

Claudio Grillo
Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institute
University of Copenhagen, Denmark
Email: grillo@dark-cosmology.dk

Piero Rosati
Department of Physics and Earth Science
University of Ferrara
Email: rosati@fe.infn.it

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Cell: +49 151 1537 3591
Email: rhook@eso.org

Supernovaeksplosion på replay. Nye muligheder med MUSE

ann15088-da — Meddelelse

25. november 2015

Astronomer forudser en begivenhed langt ude i Universet før den faktisk kan observeres. Det er MUSE-instrumentet på ESOs Very Large Telescope (VLT) på Paranalobservatoriet, som har gjort det muligt at teste teorierne for, hvordan tunge galaksehobe opfører sig. MUSE står for Multi Unit Spectroscopic Explorer.

På billeder af galaksehoben MACS J1149+2223, optaget med NASA/ESA Hubble Space Telescope i november 2014, ser man en fjern stjerne eksplodere – en supernova – på en måde, som aldrig før er set. Supernovaen har fået navnet Refsdal[1], og den er speciel fordi den er observeret som fire adskilte pletter på himlen, dannet via den proces, som kaldesgravitationslinsning. Billederne danner et næsten perfekt Einsteinkors omkring en af galakserne i hoben

Gravitationslinsning er en konsekvens af Einsteins generelle relativitetsteori. Den artikel, som beskrev de grundlæggende ligninger for denne helt epokegørende teori om tyngdekraften blev offentliggjort den 25. november 1915; altså for hundrede år siden.

Observationer af MACS J1149+2223 med MUSE i starten af 2015 har gjort det muligt at bestemme præcise afstande til galakserne i hoben. Ud fra det, har astronomerne kunnet modellere stoffordelingen inde i den enorme galaksehob meget mere præcist end tidligere. Med disse gode oplysninger i hånden har det været muligt at forudsige, hvor og hvornår der vil dukke et andet billede af den fjerne supernova op. I praksis vil det give astronomerne mulighed for at gense udviklingen af hele eksplosionens forløb, ligesom gentagelsen af målscoringen på den store skærm på stadion – men her i langt større skala.

Sådan et replay er muligt fordi lyset fra supernovaen bevæger sig ad forskellige veje frem til Jorden. Vejene har forskellig længde, så lyset fra eksplosionen dukker op på forskellige tider og på forskellige steder på himlen.

Ved at kombinere alle tilgængelige data fra MUSE med Hubbleobservationer har et hold astronomer fra Dark Cosmology Centre ved Niels Bohr Institutet i København, ledet af Claudio Grillo forudset, at et replay vil udspille sig med kraftigst lysstyrke imellem marts og juni 2016. Det første lys fra supernovaen skulle nå os før 2015 rinder ud. Ikke nok med at forudsigelsen fortæller hvor og hvornår supernovaen bliver synlig igen, men den antyder også hvor klar den vil komme til at se ud.

Nu bliver Hubbleteleskopet med regelmæssige mellemrum rettet imod hoben i håb om at fange denne enestående begivenhed. Lykkes det, får vi en meget præcis mulighed for at teste astronomernes modeller.

Atter en gang ser vi med disse observationer hvor vigtig en rolle MUSE og VLT spiller i udforskningen af det fjerne Univers, og også hvor fin en synergi der er imellem Hubble og jordbaserede observatorier.

Note

[1] Den er opkaldt efter den afdøde norske astronom Sjur Refsdal, som var pioner indenfor studiet af gravitationslinser.

Kontakter

Ole J. Knudsen
ESON-Danmark
Stellar Astrophysics Centre, Aarhus Universitet
tlf 8715 5597
mobil 4059 4520
e-mail eson-denmark@eso.org

Observações MUSE permitem prever repetição única de supernova

ann15088-pt-br — Anúncio

25 de Novembro de 2015

Os astrónomos utilizaram o instrumento MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), montado no Very Large Telescope do ESO (VLT) no Observatório do Paranal, para tirarem partido da oportunidade única de testarem o seu conhecimento relativo a enxames massivos de galáxias, fazendo a primeira previsão de um evento observacional do Universo distante antes deste se ter realmente tornado visível.

Imagens do enxame de galáxias MACS J1149+2223, obtidas pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA em novembro de 2014, revelaram uma estrela distante a explodir — uma supernova — mas de um modo completamente diferente de qualquer outra observada anteriormente. Com o nome informal de Refsdal [1], trata-se da primeira supernova que se observou em quatro imagens separadas criadas através do processo conhecido por lente gravitacional, formando assim uma Cruz de Einstein quase perfeita em torno de uma das galáxias do enxame.

O efeito de lente gravitacional é uma consequência da teoria da relatividade geral de Einstein. O artigo científico que define as equações que mudaram de forma fundamental o nosso conhecimento relativo à gravidade, foi publicado a 25 de novembro de 1915, ou seja, há exatamente um século.

Foram feitas observações cruciais das distâncias exatas às galáxias na região do MACS J1149+2233 com o MUSE em janeiro de 2015. Estas observações permitiram a obtenção de modelos da distribuição de matéria no interior do enorme enxame de galáxias com mais precisão do que a alguma vez conseguida até agora. Este resultado levou a várias previsões de quando e onde é que outra imagem da supernova distante —  uma repetição instantânea no maior ecrã que podemos imaginar — voltará a aparecer.

Uma vez que a radiação que forma as múltiplas imagens da supernova toma caminhos de tamanho diferente para chegar à Terra, estas imagens aparecerão em diferentes alturas e em diferentes posições no céu.

Usando todos os dados disponíveis do MUSE e combinando-os com as observações do Hubble, uma equipa de astrónomos liderada por Claudio Grillo (Centro de Cosmologia Escura, Instituto Niels Bohr, Universidade de Copenhaga, Dinamarca) previu que uma repetição deste fenómeno terá o seu máximo de brilho entre março e junho de 2016, com uma possível primeira detecção antes do final de 2015. A equipa prevê não só quando e onde é que se espera que a supernova se torne outra vez visível, mas também, e de forma aproximada, quão brilhante é que será.

O Hubble está agora a observar periodicamente o enxame na expectativa de ver este evento único, pondo assim à prova de forma derradeira os modelos dos astrónomos.

Estas observações realçam o papel fundamental que o MUSE e o VLT desempenham na exploração do Universo distante, assim como a sinergia que existe entre o Hubble e os observatórios existentes no solo.

Notas

[1] O nome vem do astrónomo norueguês Sjur Refsdal, que foi pioneiro no estudo de lentes gravitacionais.

Links

Contatos

Claudio Grillo
Centro de Cosmologia Escura, Instituto Niels Bohr
Universidade de Copenhaga, Dinamarca
Email: grillo@dark-cosmology.dk

Piero Rosati
Departamento de Física e Ciências da Terra
Universidade de Ferrara
Email: rosati@fe.infn.it

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Alemanha
Tel: +49 89 3200 6655
Telm: +49 151 1537 3591
Email: rhook@eso.org

Les observations de MUSE permettent de façon unique de revoir l’explosion d’une supernova

ann15088-fr — Annonce

25 novembre 2015

Des astronomes ont utilisé le spectrographe multi-objets MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) sur le VLT (Very Large Telescope) d’ESO à l’observatoire de Paranal pour profiter d’une opportunité unique de tester leur compréhension des amas massifs de galaxies. Ils ont réussi à faire la toute première prédiction d’un événement astronomique dans l’univers distant avant qu’il ne devienne visible. Les images de l’amas de galaxies MACS J1149+2223 observé avec le télescope spatial Hubble de la NASA/ESA en novembre 2014 ont révélé une distante explosion d’étoile – une supernova – comme jamais observée. Surnommée Refsdal [1], elle est la première supernova séparée en quatre images distinctes grâce au processus de lentille gravitationnelle. Elle forme une croix d’Einstein presque parfaite autour d’une galaxie de l’amas.

La lentille gravitationnelle est une conséquence de la théorie de la relativité générale d’Einstein. La travail scientifique qui décrit les équations de ce changement fondamental dans notre compréhension de la gravité a été publié le 25 novembre 1915, il y a exactement un siècle.

Des mesures essentielles des distances précises des galaxies de l’amas dans MACS J1149+2223 ont été faites avec MUSE au début de 2015. Elles ont permis aux astronomes de modéliser la distribution de masse à l’intérieur de l’amas géant de galaxies de façon extrêmement précise. Cela a permis de prédire quand et ou une autre image de la distante supernova apparaitra – un replay instantané sur le plus grand écran imaginable.

Parce que la lumière qui forme les images multiples de la supernova prend des chemins de différentes longueurs vers la Terre, elles apparaissent à des époques différentes et à des endroits différents sur le ciel. En utilisant toutes les données disponibles de MUSE, en combinaison avec les observations de Hubble, une équipe d’astronomes dirigée par Claudio Grillo (Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Danemark) a prédit qu’un replay aura son maximum de luminosité entre mars et juin 2016, avec une possible première détection à la fin de 2015. Ils peuvent aussi anticiper non seulement quand et ou la supernova sera à nouveau visible, mais aussi quelle sera sa luminosité approximative.

Hubble observe périodiquement l’amas dans l’espoir de capturer cet événement unique, ce qui permettra aux astronomes de tester leur modèle.

Ces observations démontre le rôle vital que MUSE et le VLT ont joué dans l’exploration de l’univers distant, ainsi que la synergie entre Hubble et les observatoires à terre.

Notes

[1] Cette supernova est appelée ainsi en l’honneur de feu l’astronome norvégien Sjur Refsdal.

Liens